Ana Sayfa \ Makaleler

GELİR TAHMİNİ YÖNTEMLERİ

Bir sonraki yıl için gelir tahmini 4 yöntem ile yapılır. (1) mevcut müvekkillerin tekrar eden ve yeni işlerinin tahmini (2) yeni müvekkillerden gelebilecek yeni işlerin tahmini (3) Sadece sabit ve tutarı belirli olan işlerin gelir tahmini (4) sabit işlerin tutarı ile yıldan yıla değişen gelirlerin önceki yılların artış/azalış trendine göre tahmini

Mevcut müvekkillerin gelecek dönemdeki işlerinin tahmini için (a) sabit ücretli işler ve bu işlerde gelecek dönemdeki artış oranları (b) saat ücreti ile çalışılan işlerde üretilecek saat ve bu saatlerin saat ücretleri çarpımından ne kadar indirim yapılabileceği tahmin edilir. Bu bilgiler mevcut müvekkillerden kazanılabilecek gelirin hesaplanmasında yardımcı olur.

Yeni müvekkillerden kazanılabilecek gelir benzer değişkenleri içerir. Sabit ücretli ne kadar yeni iş alınabileceği eski verilere göre ve yeni gelişmelere göre tahmin edilir. Ayrıca ne kadar saat üretilebileceği, saatlik ücretlerin ne olacağı ve saatlik ücretler ile çarpılan saat toplamlarının ne kadar indirim ile müvekkillere yansıtılabileceği de tahmin edilir.

Tahminler büro ortaklarının tecrübeleri ve geçmiş dönem trendleri, gelecek dönemde öngörülen değişiklikler ile hesaplanır. Yeni müvekkillerden elde edilebilecek gelir,  büronun hukuki hizmetlerini ne ölçüde genişletebileceğine bağlıdır. Mevcut ekonomik durum, büronun çalıştığı hukuk alanlarındaki büyüme ve küçülme kararını vermesini gerektiren stratejik planları, büronun yeni iş alma kapasitesi, rekabetin durumu, eski verilere göre büronun yeni iş üretme kapasitesi dikkate alınarak tahmin yapılmaya çalışılır.

 

 

Geri Dön