Ana Sayfa \ Makaleler

Hukuk Büroları için Finansal Kârlılık Hesabı- (Saat Ücretine bağlı Gelirler için)

Hukuk Bürolarında çoğunlukla kullanılan kârlılık ölçütü ortak başına düşen net gelirdir. Buna bir örnek aşağıdaki gibi verilebilir. Net Gelirin ortak başına düşen kısmı kâr olarak tanımlanmıştır.

                                                          

 

            2016

2015

Gelirler

    16.000.000

  15.000.000

Giderler

      4.500.000

    5.000.000

    Net Gelir

    11.500.000

  10.000.000

Büro Ortağı Sayısı

              20

         21

Ortak Başına düşen ortalama kâr

        575.000

   476.190,48

  Tablo-1: Yıllara göre ortak başına düşen kar karşılaştırması

                                                                                 

            Bir hukuk bürosunun kârlılığını 3 faktör etkiler. (1) gelir faktörleri, (2) gider faktörleri ve (3) çalışan avukat sayısı. Örnekte gösterildiği gibi bu faktörlerden birindeki değişim ortak başına düşen geliri artırır veya azaltır. Bu örnekte 2016 yılı için ortak başına düşen ortalama gelir 2015’e göre 98.810 TL artmıştır. Bu artış aşağıdaki kârlılık faktörlerindeki değişikliklerden meydana gelmiştir.      

 

                                                                                     Yaklaşık Artışlar

 

Ortaklık Net Gelirindeki Artış (TL)

Ortak Başına düşen ortalama Gelirdeki Artış (TL)

Gelirlerdeki Artış

    1.000.000

  50.000 (ortak sayısı:20)

Giderlerdeki Azalış

       500.000

  25.000 (ortak sayısı:20)

Büro Ortağı Sayısındaki artış/azalışın ortak başına düşen gelire etkisi   

           -

  23.809,52*

 

            -

       

Kârlılıktaki Artış/Azalış

    500.000

  98.809,52**

  Tablo-2: Yıllara göre ortak başına düşen kâr farkı analizi             

               

*    10.000.000      -         10.000.000      = 23.809,52  TL

           20                                21

**  575.000-476.190,48 = 98.809,52

 

Kârlılığı etkileyen faktörler aşağıda daha detaylı incelenmiştir.

Gelir Faktörleri

            Bir hukuk bürosunun üretilen saate bağlı olarak hesaplanan gelirleri genellikle müvekkillere fatura edilen hukuki danışmanlık ücretlerinden oluşur. Bu ücretlerin artış ve azalışını 4 faktör etkiler. (1) faturalanabilir saatler (2) faturalanan saatler-kapasite kullanım oranı  (3) saatlik ücretler ve (4) indirim oranları. Bu faktörler birbirleriyle ilintilidirler. Birindeki artış diğerini azaltabilir.

 

1. Faturalanabilir Saatler

 

            Faturalanabilir saatler müvekkil projelerinde çalışan avukatlar tarafından harcanabilecek tüm saatleri gösterir. Bu saatleri avukatlar, büro ortakları, iş takip elemanları ve hukuk sekreterleri üretir. Toplam faturalanabilir saatler aşağıdaki gibi hesaplanabilir.

 

 

Büro Ortakları

Avukatlar

Büro Ortakları + Avukatlar

Yıl içinde kişi başına beklenen faturalanabilir saat

   1.300 saat

1.700 saat

 

Sayı

       20

      50

 

Toplam Faturalanabilir Saat

    26.000

85.000

111.000

  Tablo-3: Toplam Faturalanabilir Saat

 

2. Faturalanan saat (faturalanabilir saatten farklıdır)

            Faturalanabilir saat ideal durumda gerçekleşeceğini düşündüğümüz saattir. Fakat yıl içinde çeşitli sebeplerden (yıl içinde çalışmaya başlayanlar, saat kapasitesinin tam kullanılamaması, sabit ücretli işlerde beklenen saatin üzerinde üretilmesi ve bu saatlerin faturaya yansıtılamaması, iş dağıtımında dengesizlikler, iş hacminin yetersizliği) avukatlar kapasitelerinin tamamını kullanamazlar. Başka bir sebep de aslında  büroda iş talebinden fazla avukat çalışıyor olabileceğidir. Bu ölçüt kapasite kullanım oranı olarak da düşünülebilir.

 

 

Büro Ortakları

Avukatlar

Büro Ortakları + Avukatlar

Yıl içinde kişi başına beklenen faturalanabilir saat

   1.300 saat

1.700 saat

 

Kapasite Kullanımı

     %80

    %85

 

Faturalanan Saat

    1.040 saat  

 1.445 saat

 

Çalışan Sayısı

      20

     50

 

Toplam Faturalanan Saat

    20.800

  72.250

93.050

İdeal durumda faturalanabilecek saat

    26.000

  85.000

111.000

Toplam Kapasite Kullanım Oranı (%)

 

 

%83.83

  Tablo-4: Toplam Kapasite kullanımı

* %83.83= %(93.050/111.000)

 

 

 

Kapasite kullanım oranı %100’e ne kadar yaklaşırsa hukuk bürosunun geliri o kadar artacaktır.

 

3. Saatlik Ücretler

 

            Saatlik ücretler hukuk bürosunun her bir çalışanı için belirlediği standart saatlik ücretlerdir. Büro ortağından stajyer avukata kadar her avukatın kıdemine göre belirlenmiş bir saatlik ücreti vardır. Müvekkillere iş başlamadan önce iletilen saatlik ücret tabloları genellikle verilen indirimler sonucunda daha düşük olarak gerçekleşir. Bu örnekte ilan edilen saatlik ücretlerin indirim yapılmadan aynen kullanılabildiğini varsayıyoruz.

 

 

Büro Ortakları

Avukatlar

Büro Ortakları + Avukatlar

Yıl içinde kişi başına faturalanan saat

   1.040 saat

1.445 saat

 

Çalışan Sayısı

       20

      50

 

Ortalama saatlik ücret (TL)

       300

     200

 

Ortaklar/Avukatlar tarafından üretilen gelir (TL)

  6.240.000

14.450.000

20.690.000

  Tablo-5: saatlik ücrete bağlı üretilen gelir

 

6.240.000   =   1.040 x20 x 300

14.450.000 =   1.445 x50 x 200

 

4. Saatlik Ücret Üzerinden indirimler

 

            İlan edilen saatlik ücretler üzerinden çeşitli sebeplerle indirim yapılır. Projenin tümüne  verilen sabit ücret veya tavan ücrete kadar saatlik ücret, müvekkillere verilen özel indirimler, kıdemlere göre indirimli saat ücretleri gibi sebeplerle saat ücretleri faturalara tam olarak yansıtılmaz. Aşağıdaki örnekte bu sebeplerle saatlik ücretlerde %25 indirim yapıldığını varsayarsak bu durumda aşağıdaki gibi bir tablo ortaya çıkar.

 

 

Büro Ortakları

Avukatlar

Büro Ortakları + Avukatlar

Yıl içinde kişi başına faturalanan saat

   1.040 saat

1.445  saat

 

Çalışan Sayısı

       20

      50

 

Ortalama saatlik ücret (TL)

       300

     200

 

İndirim Oranından sonra saatlik ücret (%20)

       240

     160

 

İndirimli saat ücreti ile

Ortaklar/Avukatlar tarafından üretilen gelir (TL)

 4.992.000*

11.560.000**

16.552.000

  Tablo-6: saatlik ücret üzerinden indirim örneği

 

*4.992.000    = 1.040 x 20 x 240

**11.560.000= 1.445 x 50 x 160

 

           

 

 

Aşağıdaki çizelgede ise bu büroda en fazla üretilebilecek gelir, kapasite kullanımı ile gelir ve indirimler sonrası gerçekleşen gelir hesaplamaları gösterilmiştir. İdeal durumda büro 24.800.000 TL gelir elde edebilecekken saat kapasitesinin tam kullanılamaması ve gerçekleşen saatlik ücret indirimleriyle 16.552.000 TL’lik gelir elde etmiştir.  Başka bir deyişle ideal durumdaki gelirin % 66,74’üne ulaşılabilmiştir.

 

 

Büro Ortakları

Avukatlar

Büro Ortakları + Avukatlar

Yıl içinde kişi başına beklenen faturalanabilir saat

   1.300 saat

1.700 saat

 

Çalışan Sayısı

       20

50

70

Toplam Faturalanabilir Saat

    26.000

85.000

111.000

Ortalama Saatlik Ücret (TL)

     300

200

 

Ortaklar/Avukatlar tarafından üretilebilecek en fazla gelir

7.800.000

17.000.000

24.800.000

 

 

 

 

Kapasite Kullanımı

     %80

    %85

 

Faturalanan Saat

    1.040 saat  

 1.445 saat

 

Toplam Faturalanan Saat

    20.800

 72.250

93.050

Ortalama Saatlik Ücret (TL)

     300

200

 

Ortaklar/Avukatlar tarafından kapasite kullanımı ile üretilebilecek gelir

6.240.000

14.450.000

20.690.000

 

 

 

 

İndirim Oranından sonra saatlik ücret (%20)

       240

160

 

İndirimli saat ücreti ile

Ortaklar/Avukatlar tarafından üretilen gelir (TL)

4.992.000

11.560.000

16.552.000

  Tablo-7: İdeal durum ve indirim sonrası gelir tablosu

 

 

Geri Dön