Ana Sayfa \ Makaleler

Hukuk Bürolarında Ücret Alacakları Yönetimi

Hukuk bürolarında nakit döngüsünün sağlıklı işlemesi için alacakların zamanında tahsil edilmesi elzemdir. Alacak tutarı, müvekkile ödeme talebi gönderilmiş ama henüz tahsil edilmemiş tutarları gösterir. Faturalanan ve henüz tahsil edilmeyen tutarlar için en kötü ihtimali de değerlendirerek  tahsil edilemeyecek bir kısım ayırmak gerçekçi olacaktır.  Aşağıda alacak tutarları hazırlanmış örnek bir tablo görebilirsiniz.

 

2018

2017

Yılın başında hesaplanan tahsil edilememiş

faturalanmış tutar          

400.000

300.000

Müvekkillere faturalanan tutar                                               

1.900.000

1.700.000

Müvekkillerden tahsil edilen tutar                                 

1.700.000

1.540.000

Yıl sonunda hesaplanan alacak tutarı                  

600.000

460.000

Tahsil edilemeyecek tutar                  

90.000

60.000

Net alacak tutarı

540.000

400.000

  • 2017 yılı rakamları incelendiğinde 2.000.000 TL toplam alacağın (önceki yıldan devredilen alacak tutarı + yıl içinde faturalanan tutar) 1.540.000 TL’si tahsil edildiği görülür. Bu da toplam alacağın 2017’de %77’sinin tahsil edildiği anlamına gelmektedir.
  • 2018 yılında ise 2.300.000 TL toplam alacağın 1.700.000 TL’si tahsil edilmiştir. Bu durumda 2018’de toplam alacağın %73,91’i tahsil edilmiştir.
  • 2017 yılı ile karşılaştırıldığında tahsilat oranı 2017’de düşmüştür.
  • Tahsil edilme kabiliyeti olmayacağı düşünülen tutar ise 2017’de 60.000 TL’den 2018’de 90.000 TL’ye yükselmiştir.
  • 2017’de tahsil edilemeyecek tutarın tüm alacaklara oranı %3 olmuşken (60.000/2.000.000) 2018’de bu oran %3,91 olmuştur (90.000/2.300.000)

2018’de hem genel tahsilat oranı hem de tahsil edilemeyecek tutar oranları 2017 yılına göre kötüye gitmiştir. 2019 yılında negatif trendin tersine çevrilmesi için mali önlemlerin alınması gerekliliği açıktır.

Alacak tutarının yaklaşık değerini hesaplamada zor olan kısım tahsil edilebilir oranı hesaplamaktır. Bu hesabın zor tarafı gelecekteki  olayın tahmin edilmeye çalışılmasıdır. Aşağıdaki faktörler zamanında tahsil edilemeyecek tutarların hesaplanmasında kullanılabilir.

  1. Müvekkillerin tarihçesi: Geçmişte faturalar tamamen tahsil edilebildi mi?
  2. Verilen hizmetin doğası: Süreklilik arzeden rutin hukuki hizmetler mi, başarısızlık olasılığı yüksek riskli hizmetler mi veriliyor? Bu durumda müvekkilin sonuçtan memnuniyetsizliği ödeme performansını etkiliyor mu?
  3. Hizmeti veren avukatlar tecrübeli mi yoksa yeni avukatlardan mı oluşuyor? Müvekkilde ödediği tutarın hakkı verilmiyor izlenimi doğuyor mu?

Henüz tahsil edilmeyen alacakların yaşlanması tahsil edilebilirlik açısından bir fikir verir. Bir müvekkil alacağının uzun süredir toplanamamış olması bu tutarın tahsil edilme imkanını azaltır. Bazı bürolar alacakların ödenmeme süresine göre gruplama yapar ve her grup için tarihsel verilere göre bir alacak oranı hesaplar. Daha sonra bu oranı zaman içinde müvekkillerin tahsil etme durumuna göre düzenler. Aşağıdaki çizelgede alınamayacak tutar olarak bir oran üzerinden tahmin edilen rakamlar tekrar düzenlenir. Tahsil edilemeyeceği varsayılan tutarlar için müvekkil ödeme yaparsa tablo revize edilir.

                                            

Alacak Tutarı 

Tahsil edilmeme Oranı        

Tahsil edilmeyeceği varsayılan tutar  

Tekrar Düzenlenen Alacak Tutarı  

Tahsil edilmeme süresi

 

 

 

 

 

12 ayın üzeri 

30.000

%90           

27.000

    3.000

6 ayın üzeri                          

60.000

%30            

18.000

  42.000

6 ayın altında                       

120.000

%5              

  6.000

114.000

Toplam

210.000

 

51.000

159.000

Bu tabloda henüz tahsil edilemeyen  210.000 TL için  ne kadar süredir tahsil edilemediğine göre bir gruplama yapılmıştır. Her grup için tahsil edilmeme oranı hesaplanmış, bu tutar daha sonra müvekkillerin ödeme planlarına göre tekrar düzenlenerek faturalanmayan tutarın 51.000 TL’nin hiç tahsil edilemeyeceği sonucuna varılmıştır.

Yukarıda açıklanan tablolar yardımıyla hukuk büroları alacak tahsilatlarını dönemden döneme iyileştirip iyileştirmediklerini ve hangi alanlara odaklanarak tahsilat kabiliyetlerini artıracaklarını belirleyebilirler.

 

Geri Dön