Ana Sayfa \ Makaleler

Hukuk Bürolarında Kurum Kültürü

Kurum kültürü bir büroda oluşan ve çalışanların davranışlarını yönlendiren, ortak  paylaşılan inanç ve değerler sistemidir. Kurumu ve kişileri birbirine bağlayan görünmez bir yapıştırıcı gibi düşünülebilir. Kurum kültürü çeşitli hukuk bürolarında  risk alma önceliği, çalışanlara davranış, takım oyunu, kurallar, çatışma, eleştiri ve ödüllendirme uygulamalarının farklılığıyla kendisini gösterir. Kültür bir büroda oluşurken genellikle  kurucuların davranış ve düşüncelerini yansıtır.

Bazı çalışma kültürleri aile gibi bir organizasyona sahiptir. Çalışanlar arasında dayanışma, uzlaşma ile kararların alınması, iş memnuniyeti, çalışanların kararlara dahil edilerek bağlılığın artırılması önde gelir. Müşteriler ortak gibi görülürler. Bazı çalışma kültürlerinde ise yaratıcılığa ve pazardaki yeniliklere çabuk uyum sağlayıp hızlı karar vermeye odaklanılır. Çalışanların risk alması cesaretlendirilir. Bu tip çalışma kültürleri sürekli değişim içinde bulunan endüstriler için uygundur.

Pazar odaklı işletme kültüründe ise müşteriler, üretkenlik ve kârlılık çalışanların önünde gelir. Hedeflerini tutturan çalışanlar ödüllendirilirken başarılı olamayanlar elenirler. Rekabetçi pazarlarda yer alan işletmelerin kültürlerinin çoğu bu şekilde agresif ve rekabetçidir.

Hiyerarşik işletme kültürlerinde ise yönetim, yapılandırılmış bir iş ortamı ve  kontrol mekanizmalarını oluşturarak işlerin zamanında, verimli ve kaliteli yapılmasını sağlamaya çalışır. Eski ve büyük işletmelerin bir kısmında bu tip bir kültür vardır.

Bir hukuk bürosunun başarısını uzun dönemde değiştirebilen kurum kültürünün 3 önemli işlevi vardır. 1. Kurum çalışanlarına aidiyet hissi verir. 2. Çalışanların çoğunun bağlılığını sağlar. 3. Çalışanların davranışlarını kurum kültürüne uygun olarak şekillendirir.

Bir işletmenin ekonomik performansını rekabet ve kârlılık açısından hangi tip kurum kültürlerinin olumlu etkileyebileceği önemlidir. Bu konuda yapılan çalışmalarda bir kurumun güçlü bir kültürü varsa bunun başarıyı olumlu etkileme olasılığının yüksek olduğu saptanmıştır. Güçlü kültürün özelliği, çalışanların amaçlarına inandıkları için işletmenin değerlerine uygun hareket etmesidir.  Bir diğer unsur da bir kurumun kültürünün işletmenin iş yaptığı ortama uygun olmasıdır.  İş ortamı, güçlü kültüre sahip işletmelerin başarılı olmasını destekliyorsa bu durum pozitif katkı sağlar. En etkili kurumlar ise kültürleri dış ekonomik çevreye uyum sağlama yeteneği yüksek olan işletmelerdir.

 

Geri Dön