Ana Sayfa \ Makaleler

Ortakların Değerlendirilmesi için Kullanılabilecek Sayısal Performans Ölçütleri

Bu makalede çok ortaklı bir hukuk bürosunda Büro ortaklarının performans değerlendirilmesinde kullanılabilecek sayısal bir performans yönetim modeli gösterilmektedir. Büro ortakları genellikle bir çalışma grubunun yönetiminden sorumlu olduklarından bireysel ve takım hedefleri ayrı ayrı değerlendirilebilir. Takım hedeflerinde çalışma grubu avukatlarının performansı ne kadar yüksek olursa ortağın performansı da o kadar yüksek hesaplanabilir.

1. Takım Hedefleri

Aşağıdaki örnekte bir çalışma grubundan sorumlu olan ortağın, ilgili gruptaki avukatların aldığı puana göre toplamda 100 üzerinden 81,40 puan aldığı hesaplanmaktadır.

 

Takım Hedefi

Gerçekleşen Hedef

Alınan Puan

Ağırlık

Ağırlıklı Puan

Büro ortağı sorumluluğundaki çalışma grubu avukatlarının bireysel performans puanları (iş kalitesi ve hukuk bilgisi değerlendirilmesi)

%100

%80

80

%45

36,00

Çalışma grubu avukatlarının yıl içindeki saat üretimleri

1.500

1.400

93

%30

27,90

Çalışma grubu avukatlarının yıl içinde yazdıkları makale adedi (kişi başına düşen adet)

4

2

50

%15

  7,50

Çalışma grubu avukatlarının büro kurallarına uyumu (zamanında işe  gelme, toplantılara hazırlıklı katılma, giyim,vb.)

%100

%100

100

%10

10,00

Tablo-1: Takım Hedefleri                                                                                        Toplam Takım Puanı:      81,40

Alınan Puan = (Gerçekleşen Hedef/Takım Hedefi)*100

Ağırlıklı Puan = Alınan Puan *Ağırlık

Ağırlık toplamları 100’e tamamlanır. Ağırlık kullanılmasının sebebi bazı performans kriterlerinin diğerlerine göre büro açısından daha önemli olmasıdır. Bunu sayısallaştırmanın yolu da her bir kriter için alınan puanları %100’e tamamlayacak şekilde farklı ağırlık oranları ile çarpmaktır.

 

2. Ortakların Sayısal Hedefleri için Örnek Çizelge

Aşağıdaki tabloda ise Büro ortağının Tablo-1’de aldığı takım puanının yanı sıra diğer performans ölçütleri ile birlikte hesaplanan yeni puanı gösterilmektedir. Büro ortağının bireysel performansına diğer ortakların ortak karar verdiği varsayılmaktadır. Puanı hesaplanan ortak da diğer ortakların genel performansı için puan verecektir. Bireysel performansın ilgili ortağın hukuki çalışmasının kalitesinin ve hukuk bilgisinin göstergesi olduğu düşünülebilir.

 

Bireysel Hedefi

Gerçekleşen Hedef

Alınan Puan

Ağırlık

Ağırlıklı Puan

A. Kalite hedefleri

 

 

 

%25

 

1. Büro ortağı sorumluluğundaki çalışma grubu avukatlarının bireysel performans puanları (iş kalitesi ve hukuk bilgisi değerlendirilmesi)

%100

%81,40

81,40

% 15

12,21

2. Büro ortağının bireysel performans puanı (diğer ortaklar tarafından karar verilir)

%100

%85

85,00

%10

  8,50

B. Saat Hedefleri

 

 

 

% 5

 

1. Büro ortağının yıl içindeki saat üretimleri

1.200

1.000

83,33

%5

  4,17

C. Finansal Hedefler

 

 

 

%50

 

1.Sorumluluğundaki çalışma grubunun ürettiği gelir

2.000.000 TL

2.300.000 TL

115,00

%25

28,75

2.Alacakların yıl içinde tahsil edilme oranı

%85

%80

94,12

%15

14,12

3. Çalışma grubunun elde ettiği vergi öncesi kâr

1.000.000 TL

1.100.000 TL

110,00

%10

11,00

D. İş Geliştirme

 

 

 

%20

 

1. Yıl içinde kazanılan yeni müvekkil adedi

10

8

80,00

% 15

12,00

2. Yeni müvekkillerin gelir içindeki yüzdesi

%50

%40

80,00

%5

 4,00

Tablo-2: Ortakların Sayısal Hedef Tablosu                                                        Toplam Performans Puanı:  94,75

Bu örnekte finansal hedeflerde hedefin üzerinde alınan puanların %100 üzerinde olabileceği ve buna karşılık 100 puanın üzerinde puan alınabileceği varsayılmıştır. Sonuçta büro ortağı performans ölçüm modeline göre 100 üzerinden 94,75 almıştır.  Büro yıl sonu kâr dağıtımı miktarlarını  ortakların performans puanına  bağlamış olabilir. Örneğin 90-95 puan arası alan ortaklara aylık kâr dağıtım tutarının 3 katı kadar , 95-100 puan arası alanlara aylık kâr dağıtım tutarının 5 katı kadar prim verilmesine önceden karar verildiyse ilgili ortak performans değerlendirmesi sonucuna göre 3 aylık kâr dağıtım tutarı kadar yıl sonu primi alacaktır.

 

 

Geri Dön