Ana Sayfa \ Makaleler

Avukatlık Mesleğinin Geleceğine Dair Düşünceler

Altman Weil danışmanlık şirketinin ABD’de küçük, orta ve büyük ölçekli 304 hukuk

bürosuna her yıl düzenlediği anket sonuçlarından 2014 yılı raporunun önemli noktaları

özetlenerek aktarılmıştır. ABD ekonomisi ve hukuk danışmanlığı sektörü ülkemize göre

haliyle farklı olmasına rağmen trendleri incelemek açısından bizlere de ışık tutabilir.

Avukatlık Mesleğinin Geleceği

 • Teknolojik çözümlere daha çok başvurulacak ve bu çözümler yeni teknolojik gelişmelerle daha sık değiştirilecek.
 • Fiyatlandırma modelleri üretim ortamının fiyatlandırmasına benzeyecek. Standart ücretlendirme, aktivitelere dayalı maliyetlendirme,vb.
 • Daha az sayıda yüksek kazançlı avukat ve daha çok sayıda orta düzeyde kazançlı avukat olacak. Standartlaştırılmış işleri yapan avukatlar orta düzeyde kazançlı avukatlar olacaklar. Yüksek önemdeki müvekkillerin daha çok uzmanlık gerektiren işlerini yapan avukatlar yüksek kazançlı avukatlar olacaklar.
 • Avukatların lokasyonları ve ofisin adresinin müvekkiller gözünde daha az önemi olacak. Müvekkiller için büronun ünü ve avukatların müvekkilin sektörü hakkında ve spesifik konulardaki uzmanlığı daha önemli olacak.
 • Teknoloji yeni nesil avukatlar tarafından daha iyi kullanılacak.
 • Hukuk hizmetleri verilirken proje yönetimi tabanlı, işin değerine bağlı alternatif fiyatlandırma modelleri daha çok kullanılacak. Çoğu iş yine de sabit ücretli fiyat modelinde ücretlendirilecek.
 • Daha az sayıda destek kadro. İdari hizmetlerin büyük kısmı dış tedarik yoluyla karşılanacak. Uyuşmazlık alanında ve proje yönetimi alanında hukukçu olmayan profesyoneller daha çok yer alacak.
 • Hukuk büroları arasındaki birleşmeler artacak. Eğer kanunlar izin verirse hukuk büroları danışmanlık ve mali yönetim/muhasebe firmaları ile birleşecekler.
 • Avukat olmayan destek kadro sayısının büyük kısmı teknoloji sayesinde azalacak.
 • Bürolarda daha az sayıda hissedar ortak ve avukat  olacak. Hukuk ve teknoloji bilgisi yüksek üstün nitelikli paralegal sayısı artacak. Teknolojik araçlara, bilgi yönetimine ve proje yönetimine daha çok önem verilecek. Ofislerde avukat başına düşen  metrekare azalacak.
 • İhtiyaç halinde çalışan ve tam zamanlı olmayan avukatlarla çalışma yaygınlaşacak. Proje bazlı çalışan avukatlar, yüksek nitelikli avukatlar gibi farklı karakteristikteki çalışanları yönetmek için gelişmiş bir İnsan Kaynakları Sistemi ve yetenek yönetimi gerekecek

Çalışan Kadro Yapısı: Avukatlar- Profesyoneller

 • Daha az sayıda hissedar ortak ve hissedar ortak olma yolunda olan avukat. Daha çok sayıda kıdemli avukat kadrosu olacak. Kadrolu avukat, paralegal’lar, patent vekilleri, sözleşmeli çalışılan avukatlar ve diğer daha az geleneksel çalışan kadrosu müvekkillerin ihtiyaçlarını karşılayacak. Yönetim kadrolarında hukukçu olmayan profesyonellerin sayısı artacak.
 • Bilgi Yönetiminden sorumlu ortak, proje yönetiminden sorumlu ortak, teknolojiden sorumlu ortak gibi yeni tam zamanlı hukukçu pozisyonları olacak.
 • Hukuk bürosu yönetimi avukatların hizmeti verme şekline daha çok dahil olacak. Hukuk bürosu süreçlerini ve kârlılığı yöneten daha çok sayıda destek kadro olacak.

HUKUK HİZMETLERİ SUNUMUNUN ETKİNLİĞİ

 • Hizmet sunma modelleri değişecek. Standartlaşmış hukuk hizmetlerini veren düşük maliyetli alternatif ofisler, alternatif fiyatlandırma modellerinin etkinliğini artırmak için geliştirilmiş veri yönetimi, özel nitelikli işlerde daha çok yarı zamanlı ve esnek çalışma modelleri yer alacak.
 • Geçmiş iş tecrübeleri ve maliyetlerimize ait daha çok veri elimizde olacak. Hukuk bürosu bütçeleri daha iyi yönetilecek. Hukuk bürosu kadrosu müvekkil ihtiyaçlarını karşılama açısından daha iyi oluşturulacak.
 • Daha az sayıda hukuk asistanı daha çok sayıda avukatın işlerini görecek. Ofis metrekaresi daha etkin kullanılacak. Etkinlik için teknolojiden daha fazla yararlanılacak.
 • Hukukçu olmayan profesyoneller daha çok sayıda hukuk hizmetini etkin olarak verecek.

HUKUK MESLEĞİ BİR İŞLETMEYE DAHA ÇOK BENZEYECEK

 • Hukuk büroları bir işletmeye daha çok benzedikçe eski yöntemler ve meslektaşlık duygusu azalacak fakat piyasa bu değişimi zorunlu kılacak.
 • Departmanlardan oluşan anonim şirket modeli en azından büyük avukatlık büroları için örnek alınacak model olacak.
 • Hukuk bürosu yönetimi daha merkezi hale gelecek.

Kârlılık

 • Hukuk hizmetlerinin ücretlerini azaltmaya yönelik baskı yüzünden maliyetler düşürülecek.
 • Büyüme hızı son 10 yılın da altına düşecek. Kârlılığı koruma ve ortak başına düşen kârlılık korunmaya çalışılacak. Bu amaçla kararlar daha hızlı verilecek.

 

 

Geri Dön