Ana Sayfa \ Makaleler

BÜRONUZUN İŞLERİNİ GELİŞTİRMEK İÇİN “LEGAL DIRECTORY” başvuruları

LEGAL DIRECTORY nedir?    

Türkiye’de Hukuk Bürolarının dönem içinde yaptıkları çalışmaları tanıtmalarının önünde  birçok engel var. Hangi müvekkile ne tip hukuk hizmeti verildiği ve bu hizmetin müvekkile hangi faydaları sağladığı bilgisine bürolar mevcut düzenlemelere göre web sitelerinde veya tanıtım dokümanlarında yer veremiyorlar.  İş hacmini ve gelirini artırmak isteyen bürolarımızın yaptıkları işleri tanıtmaları için yine de bazı fırsatlar var. Bunlardan en önemlilerinden birisi de özellikle yurtdışından Türkiye’de hukuk hizmeti almak isteyen müvekkillerin sıkça kullandığı “online legal directory and ranking web sites”. (internet’de hukuk bürolarını listeleyen ve sıralayan web siteleri)  Bu web siteleri büroların ülkelerine göre ayrımını yaptıktan sonra  temel sektör ve hukuk alanlarında büroları derecelendiriyor ve listeliyor.  Makalemizde bu web sitelerini kısaca “directory” olarak adlandıracağız.

Legal Directory’lere  temel olarak ne sunuluyor?

Her hukuk bürosu müvekkillerine çeşitli hukuki hizmetler veriyor. Bu müvekkilerin içinde gerek ve tüzel kişiler de oluyor. İş dünyasına yönelik hukuki çözüm arayışında olan işletmeler  kendi ülkeleri dışında başka bir ülkede hukuki hizmet almak istediklerinde genellikle işletme yönetimine yakın danışmanlık veya uyuşmazlık çözümleri sunan büroları arıyorlar. Ticaret ve Şirketler Hukuku, Rekabet Hukuku, İş hukuku, Enerji sektörü, Bilgi İşlem ve Telekomünikasyon sektörü, Fikri Mülkiyet Hakları, Proje Finansmanı, Gayrimenkul sektörü, Vergi gibi alanlarda danışmanlık ve ticari uyuşmazlık çözümleri  genellikle directory’lere sunulabilecek konuları oluşturuyor.

Türkiye’deki bürolara faydaları nelerdir?

Bir ülkeyi ve hukuk sektörünü ve ülkede faaliyet gösteren büroları, yurtdışında olduğu için iyi tanımayan bir yabancı müvekkil adayı sıklıkla bu web sitelerine başvurup ihtiyacı olduğu alanda hizmet veren büroları daha kolay seçebiliyor. Web sitelerine ihtiyacı olmadan da kendi network’ü ve o ülkeyi tanıyan avukat veya şirketlere sorarak da bu bilgiyi edinebilecek olan müvekkil adayı bilmediği bir bölge ve hukuk dünyası olduğunda, tarafsız olduğuna ve ayrıntılı bir araştırma sonucunda sonuçları raporladığına  inandıkları  directory’lere başvuruyor. İş hacmini geliştirmek isteyen,  yabancı gerçek ve tüzel kişilere hizmet verme yeteneği olan bürolar için bu directory’ler bir fırsat yaratıyor. Ayrıca Türkiye’de iş yapan müvekkillerine büro öneren yabancı hukuk büroları yatırım danışmanlık şirketleri de directory’lerde yer alan büroları müvekkillerine tavsiye edebiliyorlar.

Eskiden yerel büyük büroları ve uluslararası büroları derecelendirmelerde kayırdığı iddia edilen bu tip directory’ler artık yerel çalışan daha küçük ölçekli büroları da hakkıyla değerlendirmeye başladılar. Bu açıdan baştan zaten sıralamaya giremeyiz diye düşünmeden başvuru sürecine girmek faydalı.

Ne tip hukuki işler directory’lere gönderiliyor?

Directory’lerin hemen hepsinde tamamlanmış ve proje tarzı işler değerlendiriliyor. Projeler başlangıcı ve bitişi belli olan ve bir kerede yapılan hukuk işleri olarak tanımlanabilir. Örneğin bir şirket satın alma işinde alıcı tarafa hedef şirketle ilgili hukuki inceleme yapıp hukuki görüş verdiyseniz ya da bir altyapı projesinde yatırımcının proje finansmanı için finansal kurumlarla yaptığı görüşmelerde kredi sözleşmelerine yorum yapıp müvekkilinizle birlikte müzakerelere katıldıysanız, gayrimenkul yatırımı yapan bir yatırımcıya alım ve yapım aşamasında hukuki destek verdiyseniz ya da bir müvekkilinizin patentini aldığı ürününün izinsiz taklit edildiği durumda müvekkiliniz adına bu durumu yargıya taşıyıp davasını takip ettiğinizde tüm bunları directory’lere iletebiliyorsunuz. Bu tip işler proje olarak niteleniyor. Bir müvekkile  sürekli verilen çok sayıda hukuki alanı kapsayan genel hukuki danışmanlık hizmeti ise proje olarak tanımlanamayacağı, süregelen bir hukuk hizmetine ait olduğu için directory’lere bu tip hukuki hizmetlere dair bilgi sunulmuyor.

Akla gelen ilk sorular bahsedilen bu directory’ler neler, hangi tip hukuki işler sonucunda bürolar derecelendirilip listeleniyor ve başvuru için neler yapılmalı? Bu yazımızda tüm bu sorulara yanıt vereceğiz. Başvuruların İngilizce hazırlanıp gönderilmesi gerekiyor. Bu konuda özet proje bilgilerini İngilizce olarak hazırlamak gerekli.

Öncelikle çok sayıda directory olduğunu ve yurtdışında ayrı bir sektör olarak geliştiğini belirtmek lazım. Çok sayıda olmasına rağmen diğerlerine göre öne çıkan ve daha çok başvurulan 3 directory var. Bunlar Chambers & Partners, Legal 500, ve IFLR 1000. Bu directory’lere bir hukuk bürosunun başvurusu ve değerlendirme süreci ücretsiz. Yazımızda 3 adet directory için nasıl başvuru yapılıyor ve başvuru sürecinde dikkat edileceklere dair bilgi vereceğiz.

Chambers & Partners – Genel Bilgi

Web sitesine www.chambersandpartners.com adresinden Türkiye kısmına ise  web sitesinde “Europe” bölümündeki ülkelerden “Turkey” seçerek ulaşabilirsiniz. Türkiye’deki hukuk büroları aşağıdaki alanlarda yaptıkları projelere dair tamamlanmış  hukuk işlerini gönderebilirler.

1. Banka ve Finans

2. Sermaye Piyasaları

3. Rekabet

4. Şirketler Hukuku/Şirket satınalma ve birleşmeleri

5. Uyuşmazlık

6. İş Hukuku

7. Fikri Mülkiyet Hakları

8. Altyapı Projeleri ve Enerji

9. Gayrimenkul

10. Teknoloji Medya ve Telekomünikasyon (TMT)

Chambers & Partners (kısaca Chambers) bu alanlardaki büroları Band1, Band2, Band3  derecelerine ayırıp sıralıyor. Band1’deki bürolar diğer bürolara göre nispeten daha büyük boyutlu ve karmaşık işleri yapan konularında daha deneyimli bürolar olarak belirtiliyor. 

Yurtdışındaki iş dünyası açısından da üst bantta olan bürolar ilgili hukuk alanında görece önemli ve büyük işleri yapan uzman büro olarak değerlendiriliyor. Bu alanlarda 2015’de Chambers & Partners’ın derecelendirdiği hukuk işlerinin bir kısmını aşağıda bulabilirsiniz.

1. Banka ve Finans

Petrol depolama yatırımından dolayı iki bankaya borcu olan bir şirketin borçlarının  yenilenmesi hususunda bankalara hukuki danışmanlık verilmesi

2. Sermaye Piyasaları

Gayrimenkul yatırmı yapan bir şirketin halka arzında hukuki danışmanlık verilmesi

3. Rekabet

Bir otomotiv üreticisinin satış/dağıtım anlaşması yaptığı bir firma ile imzaladığı anlaşmanın Rekabet Kurumu tarafından bireysel istisna sayılması için yaptığı  başvurusunda hukuki danışmanlık verilmesi

4. Şirketler Hukuk/Şirket Satınalma ve Birleşmeleri

Elektrik ekipmanları üreten bir şirketin  hisselerinin çoğunluğunun uluslararası bir elektrik/elektronik şirketine satışı

5. Uyuşmazlık

Uyuşmazlıktan ötürü ICC tahkimine giden Marmaray Projesinde T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının temsil edilmesi

6. İş Hukuku

Toplu işten çıkarma vb. durumlarda açılan davalara karşı müvekkillerin temsil edilmesi

7. Fikri Mülkiyet Hakları

İlaç şirketlerinin patent davaları, TMT sektöründeki şirketlerin fikri mülkiyet hakkı davalarının görülmesi

8. Altyapı Projeleri ve Enerji

Uluslararası bir petrol ve doğalgaz şirketine elektrik enejisi satış anlaşmasında hukuki danışmanlık verilmesi

9. Gayrimenkul

Uluslararası bir havacılık şirketinin merkez ofis binasının kiralama anlaşmasının yapılması ve öncesinde ilgili devlet kurumlarından izin alınma sürecinin yürütülmesi

10. Teknoloji Medya ve Telekomünükasyon (TMT)

Türkiye’deki yerel bir kanalın yayın yapma  lisansının uluslararası bir televizyon kanalı tarafından  satın alınması sürecinde hukuki danışmanlık verilmesi

Chambers & Partners – Başvurular

Başvuru tarihleri  2016 yılı için henüz açıklanmamış olsa da genellikle çoğu hukuk alanı için son başvuru tarihi Şubat ayının son haftası oluyor. Bu durumda son 1  yıl içinde tamamlanmış veya devam eden işler değerlendirmeye alındığından Şubat 2015-Şubat 2016 arasındaki  hukuk işlerinin başvurusu yapılabiliyor. Sonuçlar ise genellikle Nisan ayının son haftasında  duyuruluyor.

Öncelikle başvuru formunun doldurulması gerekiyor. Chambers & Partners’ın kendilerinin açıkladığı üzere başarılı bir başvuru için sihirli bir formül yok. Bürolar yaptıkları işlere dair istenilen bilgileri açık ve tam olarak değerlendirmeyi yapan Chambers’a aktarıyorlar. İncelemek ve daha sonrasından doldurmak için form örneğine http://www.chambersandpartners.com/submissions linkinden erişebilirsiniz. Formda öncelikle büroya dair genel bilgiler, başvuru sürecinde Chambers ile irtibatta olacak kontak kişiler, başvuruda bulunulan hukuk alanında kaç avukat ve ortak avukat çalıştığı, başvuru gönderilen hukuk alanında büronun uzmanlığını gösteren kısa bir tanıtım yazısı, yayımlanmasında sakınca olmayan izni alınmış müvekkil listesi gibi ayrıntılar yer alıyor.

Başvuru formunda bahsedilen hukuk işlerinde öncelikle işin gizli olup olmadığı, müvekkilin adı, yapılan işin özeti, bu işte büronun ve ilgili hukuk alanında çalışmış departmanın yaptığı işlerin kısa anlatımı, yapılan hukuk işinin neden önemli olduğunun açıklanması kısa bir paragrafta anlatılıyor. Hukuki işin parasal değeri, sınırlar ötesi bir iş olup olmadığı, bu işi yöneten büro ortağının adı, projede çalışan diğer avukatların adı, hukuki işte çalışan diğer şirket ve bürolar, işin tamamlanma tarihi veya devam ediyorsa durumu belirtiliyor.

Başvuru formunda ise başvuruda bulununla her hukuk alanında en fazla 15 proje sunulabiliyor. Hukuk bürosunun müvekkilleri arasından müvekkiller için referans olabilecek bir hukuk alanı için en fazla 10 adet referee (hakem) olarak tanımlanan müvekkillerin erişim bilgilerini, müvekkil şirketlerinin sektörünü ve büro ile hangi hukuk alanında çalıştığını  ayrı bir Excel dokümanında bildirmek gerekiyor.

Chambers başvuruları sürecinde hakem müvekkillere e-mail ile ulaşıp hizmet aldıkları büronun hizmetinin kalitesini değerlendirmesini istiyorlar. Büroları derecelendirirken müvekkillerden alınan bilgiler, diğer büroların sundukları projelerle başvuruda bulunan büronun projelerinin karşılaştırılması birlikte dikkate alınıyor.

Başvuru formlarının tamamlandıktan sonra Chambers web sitesinde sistemlerine “upload” edilmesi gerekiyor. Önceden alınan kullanıcı adı ve şifre ile aşağıdaki linkten sisteme  girilip başvuru dokümanı kolaylıka yüklenebiliyor. http://myaccount.chambersandpartners.com/log-in

Legal 500  – Genel Bilgi

Web sitesine www.legal500.com adresinden Türkiye kısmına ise  web sitesinde ülkelerden “Turkey” seçerek ulaşabilirsiniz. Türkiye’deki hukuk büroları aşağıdaki alanlarda yaptıkları projelere dair tamamlanmış  hukuk işlerini gönderebilirler.

1. Banka &Finans ve Sermaye Piyasaları

2. Rekabet

3. Şirketler Hukuku/Şirket Satınalma ve Birleşmeleri

4. Uyuşmazlık

5. İş Hukuku

6. Enerji

7. Bilgi İşlem ve Telekom

8. Fikri Mülkiyet Hakları

9. Medya ve Eğlence sektörü

10. Proje Finansmanı ve Projeler

11. Gayrimenkul ve İnşaat

12. Vergi hukuku

13. Ulaşım

Bu alanlarda yapılan örnek işler Chambers’daki gibidir. Büroların hemen hepsi dönem içindeki aynı projelerin bilgilerini  bu directory’lere gönderirler. Bu sebeple genellikle aynı projeler bu 3 directory tarafından değerlendirilir. Legal 500, büroları genellikle 4 bantta değerlendirir. Büroların yanısıra öne çıkan büro avukatlarına da ayrıca yer verir.

Legal 500 – Başvurular

Başvuru tarihleri 2016 yılı için henüz açıklanmasa da 2015 yılında Ağustos ayında son 1 yıllık dönemi kapsayan çalışmaların gönderilmesi talep edilmişti. Bu durumda 2016 yılındaki başvurularda Eylül 2015- Ağustos 2016 arasında bitmiş  işler  gönderilebilecek. İlk defa başvuruda bulunan bürolar 1 yıl önceden tamamlanan eski projelerin bilgilerini de sunabiliyorlar. Legal 500 için başvurulan her hukuk alanında 5 proje sunulabiliyor. Diğer başvuru detayları Chambers ile hemen hemen aynı.

Legal 500 ayrıca başvuruyu yapan hukuk büroları ile başvurularındaki projelere dair bir telekonferans görüşmesi yapıyor. Bu göüşmenin tarihleri Legal 500 araştırmacıları tarafından bürolara bildiriliyor.

IFLR1000 – Genel Bilgi

International Financial Law Review ya da kısaca IFLR her ülkenin önde gelen hukuk bürosunu IFLR1000 web sitesinde yayımlıyor. www.iflr1000.com. Türkiye’deki büroları görebilmek için

http://www.iflr1000.com/Jurisdiction/Turkey/Rankings/201#rankings linki incelenebilir. Türkiye’deki hukuk büroları aşağıdaki alanlarda yaptıkları projelere dair tamamlanmış  hukuk işlerini gönderebilirler.

1. Banka & Finans

2. Sermaye Piyasaları

3. Rekabet

4. Şirketler Hukuku/ Şirket  Satınalma ve Birleşmeleri

5. Enerji ve Altyapı

IFLR büroları Tier1 (1.sıra) , Tier 2 ve Tier 3 olarak derecelendiriyor. İlk 3 tier’a girmeyen büroları da Other Notable (diğer dikkati çeken bürolar) kategorisine alıyor. Chambers ve Legal 500’dan ayrı olarak IFLR bahsi geçen hukuki alanlarda yapılan başvurularda yenilikçi hukuki yaklaşımın da olmasına önem veriyor.

2015 yılında başvurular Şubat-Nisan arasında yapıldı. Ekim ayının başlarında da sonuçlar açıklandı. Yine son 1 yıldaki projeler değerlendirmeye alınıyor. Başvurularda Legal500 ve Chambers’da olduğu gibi bir referee list hazırlanıp gönderiliyor.

Sonuç

Yukarıda gösterildiği gibi 3 directory başvuru süreci birbirine benziyor. Hemen hemen aynı konulardaki proje bilgileri hazırlanıp farklı dönemlerde gönderilebiliyor. Ek’te gösterilen form örneğini her önemli proje sonunda doldurmak sonrasında bu bilgilerin daha hızlı gönderilebilmesini sağlıyor. Başvuru sürecini yürütmek ve İngilizce başvuru formlarını hazırlamak, telekonferansları yapmak  için büro içinde İngilizcesi iyi olan avukatlardan veya büro dışından bu konuda yardımcı olabilecek profesyonellerden destek alınması faydalı olacaktır. 

EK- PROJE BİLGİ FORMU

 

Projenin Adı

 

İlgili hukuk alanı

 

Hukuk hizmeti verilen müvekkil

 

İşin Parasal Değeri

 

İşin tamamlanma tarihi

 

Bu işte çalışan Ortak Avukat(lar)

 

Bu işte çalışan büro avukatları

 

Bu işle ilgili başka hukuk büroları çalıştı mı?

 

Sınırlar ötesi bir proje ise ilgili ülkeler  

 

Geçerli Hukuk

 

Anlaşmazlık çıktığında uygulanacak hukuk

 

Bu iş bilgileri gizlilik içerir mi?

 

İşin Açıklaması

Açıklanabilecek Unsurlar:

 1.   Müvekkile sunulan hizmetin kısa açıklaması

 2.   Verilen hizmetin kalitesi ve müvekkile sağladığı katma değer

 3.   Yapılan işin karmaşıklığı, işin hukuk piyasasındaki önemi

 4.   Yenilikçi yaklaşımlar: Yeni bir hukuki süreç, yeni bir iş yapma şekli, yeni bir hukuki

       hizmet,  hizmetin veriliş şeklinde yenilik, avukatların tecrübe ve uzmanlıklarını

       kullanmanın yeni bir yöntemi, kullanılan yeni hukuk uygulamaları, kullanılan

       hukuk bilgisinin derinliği ve uygulanması

 5.    Hukuk hizmetinin kapsamı ve müvekkil açısından önemi. İşin müvekkil üzerindeki

       olumlu etkisi, müvekkil şirketi üzerinde yarattığı olumlu değişimler

 

        Referans verebilecek müvekkil adı ve erişim bilgileri:

 

 

Geri Dön