Ana Sayfa \ Hakkımızda \ Hizmet Verme Şekli

Hizmet Verme Şekli

Vereceğimiz hizmetlerin kapsamının belirlenmesi ve çerçevesinin çıkarılması, çalışmanın amaçlarının belirlenmesi amacıyla ihtiyaçlarınız ve hukuk büronuz hakkında bilgi alınır. Daha sonra alınan bilgiler doğrultusunda bir taslak çalışma hazırlanır. Bu taslak çalışmanın ardından gerekirse ikinci toplantıda detaylar netleştirilir. Danışmanlık projesinin kapsamı, süresi, bütçesi ve zaman programı hazırlanır, tarafınızca onaylandıktan sonra çalışmaya başlanır. Çalışma süresince dönemsel olarak bulgular paylaşılır, gerektiği ölçüde proje ince ayar ile hedeflere yaklaştırılır. Danışmanlık projesi tamamlanınca proje raporu büro yetkililerine bir sunum ile aktarılır. Proje tamamlandıktan sonra büro ihtiyaçlarına göre projenin takibi yapılır.

Proje yönetimi çalışmalarında alanında dünyada en geçerli otorite olan Project Management Institute’un  (www.pmi.org) yöntemleri kullanılır.

İş Süreçleri Yönetiminde ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi temel ilkeleri kullanılır.

İç denetim, risk yönetimi ve iç kontrol çalışmalarında bu alanda standartları belirleyen  The Institute of Internal Auditors (http://www.theiia.org) yöntemleri kullanılır.

Finansal Yönetim alanında ise bütçeleme, maliyet muhasebesi, ve kurumsal finansal yönetimin temel standart ve ilkelerini belirleyen Institute of Management Accountants (www.imanet.org) yöntemleri kullanılır.

Stratejik Planlamanın süreçlerle ilişkilendirilmesinde ise Balanced Scorecard yöntemi kullanılır.