Ana Sayfa \ Hakkımızda

Hakkımızda

Eraksoy Danışmanlık Hukuk Bürolarına yönetim danışmanlığı ve eğitim hizmeti vermek amacıyla 2012 yılında kurulmuştur. Bir Hukuk Bürosu'nun ihtiyacı olabilecek tanıtım, iş geliştirme, stratejik planlama, müvekkil ilişkileri yönetimi, finansal yönetim, bütçe yönetimi, insan kaynakları yönetimi, iç işleyiş ve kontrol süreçlerinin tasarımı, iş süreçleri yönetimi ve proje yönetimi konularında  danışmanlık ve eğitim hizmetlerini vermekteyiz. Danışmanlığımızın amacı şirketinize değer katmak ve mevcut işlerinizi daha verimli yapmanızı sağlamaktır.

Yürütülmekte olan iş süreçlerinizi uluslararası kabul görmüş standartlara göre inceleyip daha verimli ve daha etkin çalışmanızda yardımcı olmayı hedefliyoruz. Amacınız hukuk büronuzun değerini artırıp stratejik iş ortaklığı kurmak olabilir. Bu durumda finansal ve operasyonel süreçlerinizi mükemmel hale getirip büronuzun satın alım değerinizi artırabilirsiniz. İş süreçleri yönetimi nasıl gerçekleştirilebilir ve bu süreçlerin temel performans kriterleri nasıl oluşturulur, büronun değer üretme zinciri nasıl tanımlanır ve nasıl geliştirilebilir konularında sizlere yardımcı oluyoruz. Bir çok işletmenin bilgi birikimiyle aştığını düşündüğü bu alanda iş süreçleri modelleme teknikleriyle verimlilik artışında çok yol alınabileceği görülecektir.

Hukuk Büronuz için nasıl bir stratejik planlama yapılabilir ve mevcut iş süreçlerinizle stratejik yönetim modeli nasıl oluşturulabilir konusunda sizlere yardımcı olabiliriz. İş geliştirme ve stratejik planlama operasyonel işlerin bir parçası olmadıkça ve operasyonel süreçlerle uyumlu hale getirilmedikçe sadece üst yönetimin sahiplendiği ve çalışanlarca desteklenmeyen bir model olarak kalmaktadır. Bu modeli günlük işleyişin bir parçası haline getirmek bürolara  çok büyük kazanımlar getirmektedir. Tüm iş süreçlerinizin stratejik hedeflerinizle aynı doğrultuda ve aynı amaçlara yönelik çalışabilirliğini sağlamak için sizinle işbirliğine hazırız.

Hukuk bürolarının  finans bölümleri aktif olarak bütçe planlama ve kontrolü yapan, iş süreçlerinin farkında olup aktivite ve süreç bazlı maliyetlendirme ve iş süreçlerinin finansal performanslarını izleyen bir yapıya kavuşturulabilir. Statik bütçe yapıp bunu sene sonunda gerçekleşen değerlerle karşılaştırmak yıl içinde bütçelenenden farklı sayıda aktivite gerçekleştirdiğiniz için gerçekçi olmayabilir. Bütçede gelir ve gider sürücülerini tanımlayıp aktivitelerle ilişkilendirerek aktivitelerin gerçekleşmiş gelir ve giderlerine dayalı esnek bütçelerle karşılaştırabilirsiniz. Yönetime sunulan finansal raporları iş kararlarına destek olacak ve yönlendirecek şekilde oluşturabilirsiniz..

Bir hukuk bürosunda görülen dava ve danışmanlık işleri proje gibi değerlendirilebilir. Projelere dayalı iş yapan bürolarımızın  proje yönetim metodu oluşturma, projelerin karlılığını ölçümleme ve kaynakların projelerde verimli kullanılıp kullanılmadığını ölçümleyebilecek sistemlerin kurulması hizmetlerimizin temelini oluşturmaktadır. Proje planlama ilkelerini uygulayarak projelerin zamanında ve bütçeye uygun yapılmasının sağlanması, proje bütçesi oluşturma, kazanılmış değer yönetimi ile projelerin süre, kapsam ve bütçe açısından izlenmesi ve proje tamamlanmadan  bu temel parametrelerin aşılmasını engelleyecek sistemin kurulmasını sağlamak verdiğimiz hizmetlerimizdendir.

Bu hizmetlerin tümünü özel bir uzmanlık konusu olan Hukuk Bürosu Yönetimi alanında bürolarımıza sunmaktayız. Bir Hukuk Bürosunda Finans Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, İdari İşler Yönetimi, İş Geliştirme, Çalışma Grupları Yönetimi nasıl yapılabilir, Büro idaresi hangi esaslara göre yapılmalıdır, Büro'da ortaklık yapısı nasıl kurulabilir konularında birikmiş tecrübemizle hukuk bürolarına hizmet vermekteyiz.