Ana Sayfa \ Hizmetlerimiz \ Hukuk Bürosu Yönetim Danışmanlığı

Hukuk Bürosu Yönetim Danışmanlığı

Mesleki bilgilerinize yoğunlaşarak müvekkillerinize veya bir şirket avukatıysanız şirket yöneticilerinize hukuki hizmet üretmek tek amacınız. Fakat sadece hukuki hizmete odaklanmak bu hizmeti vermek için yeterli değil. Hizmeti vermek için uygun çalışma ortamının da mevcut olması gerekir. Bu ortam yoksa bu ortamı oluşturmak için harcayacağınız çabanız sizin hukuki hizmet vermek için değerli zamanınızdan alacaktır.

Hukuk hizmeti ortamının hazırlanmasından (bu hizmetin bir işletme içinde verilmesinden ve hukuk hizmetleri desteğinden) ne anlıyoruz? Hukuk hizmeti üretirken bilgisayarınız hazır, Büro yönetimi konusunda eğitimli ve deneyimli bir sekreteriniz var, dış dünya ile iletişiminizi kurabileceğiniz bir telefonunuz, dosyalarınızı saklayabileceğiniz bir arşiviniz, hukuki yayın ve kitapları bulabileceğiniz kütüphaneniz, elektronik ortamda ulaşabileceğiniz sürekli güncellenebilen mevzuat ve kanunlarınız bilgisayarınızın masa üstü uygulaması olarak hazır, yeni bir çalışana ihtiyaç duyulduğunda işe alım işlemlerini takip eden yöneticiler mevcut. Ürettiğiniz tüm dokümanları daha sonra tekrar kullanmak istediğinizde kolaylıkla önceden kaydedilmiş dokümanları bulabileceğiniz bir kaydetme ve arama işlevli doküman yönetim sisteminiz var. Büronuz büyüdükçe müvekkillere gönderdiğiniz artan sayıda makbuz ve faturaları hazırlayan, gelir ve giderini takip eden ve bunu raporlayan finans çalışanları bulunuyor. Tüm bu ortam sürekli işler durumda ve avukatlara destek veriyorsa bir avukatın sadece hukuki konulara odaklanması sağlanabilir.

Hukuk hizmeti üretilirken oluşturulan dosyaların saklanması, bilgisayar ortamında sınıflandırılması, iç ve dış iletişim için e-posta kullanımı arşiv ve bilgi işlem hizmetlerine gereksinim duyar. Büronun aylık gelir ve giderlerinin kaydı, kasada ne kadar para olduğu, ileri dönemlerdeki vergi yükümlülüklerinin hesaplanması Finansal Yönetimin sorumluluğundadır. Büro’ya alınacak avukatların seçimi ve yerleştirilmesi, Büro’daki avukatların kariyer gelişimi, Büro’nun insan kaynakları ihtiyacının planlanması ise tipik bir İnsan Kaynakları Yönetimi sorumluluğudur. Büro’nun tanıtım faaaliyetlerinin organizasyonu, müvekkil ve iş çevreleriyle ilişkilerin kurulması, yapılan işlerin karlılığının ölçümlenmesi hangi tip hukuk alanlarında çalışılırsa daha fazla getiri sağlanabileceği, harcanan zamanın parasal karşılığının ölçümlenmesi İş Geliştirme Yönetiminin sorumluluğundadır.

Ofisteki dosyalama, sekreterlerin yönetimi, gelen giden evrakların sınıflandırılması, Büro içi işlerin organizasyonu ise idari işler veya ofis yönetimi alanına girmektedir. Başka endüstri ve sektörlerde herhangi bir hizmeti üreten her şirkette bulunan bu yönetim alanları hukukçu olması gerekmeyen kişilerce yerine getirilir. Bir hukukçunun çalıştığı işletme tüm bu yönetim alanlarında farklı çalışanların olmasını gerektirmeyebilir. Bu durumda hukuk bürosu yönetim işlevleri daha az sayıda profesyonel tarafından ve bir kısmı da avukatlarca yerine getirilir. Bu işlevler yerine getirilmeden hukuk hizmeti müvekkillere tam olarak verilemez.

Hukuk Bürosu Yönetimine ilişkin destek hizmetlerin geliştirilmesi, bu alanda Büronuzda çalışan profesyonellerin eğitimi, tam bir Büro yönetim modelinin geliştirilmesi danışmanlık hizmetlerimiz arasındadır.