Ana Sayfa \ Hizmetlerimiz \ Hukuk Bürosu İnsan Kaynakları Yönetimi

Hukuk Bürosu İnsan Kaynakları Yönetimi


Hukuk Bürosu İnsan Kaynakları Yönetimi Danışmanlığı avukatlar için kıdem ve performans yönetim sistemi, oluşturulması, ölçme ve değerlendirme sistemlerinin geliştirilmesi, organizasyon yapısının incelenerek görev tanımları ile yönetim yapılarında değişiklik önerilerinde bulunulmasını içerir. İnsan Kaynakları yönetiminin klasik işlevleri olan seçme ve yerleştirme, özlük işleri yönetimi, eğitim süreçlerinin geliştirilmesi de hizmetlerimiz arasındadır. İş tanımlarını oluşturarak işleyiş kuralları ile birlikte büroların anayasası olacak El Kitabı hazırlanmasını da gerçekleştirmekteyiz.

Hukuk Bürosu İnsan Kaynakları Yönetimi Danışmanlık Kapsamı

  • Bir Hukuk Bürosunun ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tüm İnsan Kaynakları Yönetim süreçlerinin kurgulanması
  • Hukuk Bürosuna uygulanabilecek seçme, değerlendirme ve kıdem sistemi oluşturulması
  • Performans Yönetimi ve Değerlendirme sistemi oluşturulması
  • Kariyer Yönetimi sistemi oluşturulması
  • İnsan Kaynakları Raporlama sistemi oluşturulması
  • Özlük İşleri Yönetimi esaslarının oluşturulması
  • Ana iş süreçlerinin belirlenmesi ve bu süreçler arasındaki ilişkilerin tanımlanarak iç işleyişin esaslarının oluşturulması
  • Bürodaki işleyişin, görev tanımlarının, politika, prosedür,form  ve kuralların yazılı hale getirilmesi. Bu bilgilerin iş süreçleri ve proje yönetimi ilkelerine göre yazılı olarak El Kitabı şeklinde hazırlanması