Ana Sayfa \ Hizmetlerimiz \ Hukuk Bürosu Ortaklık Yapısının Oluşturulması

Hukuk Bürosu Ortaklık Yapısının Oluşturulması

Profesyonel Hizmetler sektöründe yer alan hukuk bürolarının en değerli kaynakları yetişmiş insangücü olduğu için bürolar, uzmanlık düzeyindeki insan kaynaklarını kaybetmek istemezler. Bürolardaki değerli avukatların sürekli olarak çalışmasını sağlamanın yöntemlerinden birisi de bir ortaklık yapısı kurmaktır. Ortaklık yapısı kurarak bürolar aslında uzun vadede kurumlarının değerini artırmakta, nitelikli çalışanları kendilerine çekmekte ve büroyu her anlamda geliştirecek uzman avukatların büroda çalışmasının sürekliliğini sağlamaktadırlar. Kurucu ortak veya ortakların böyle bir sisteme geçerken iyi bir analiz yapmaları ve büronun uzun vadeli finansal yapısını değerlendirmeleri, çok ortaklı bir kurum için gereken kurumsallaşma çalışmalarını başlatmaları gerekir. Kapsamlı ve çok boyutlu bu çalışmada size danışmanlık hizmeti vermeye hazırız.

Hukuk Bürosu Ortaklık Yapısının  Oluşturulması için  Danışmanlık  Kapsamı

  • Büro’nun ortaklık yapısı hedefinin öğrenilmesi
  • Kıdem sistemiyle bağlantılı olarak farklı ortaklık yapısı önerilerinin ortaya konulması
  • En kıdemli ortak, hissedar ortak, hissedar olmayan ortak ayrım ve tanımlarının yapılması
  • Ortaklar Kurulu, ortakların yönetim işleri için oluşturduğu yürütme kurulu, ortakların performanslarını ölçümleyen değerlendirme kurulu gibi yapıların         önerilmesi. Bu yapılarda görev alacak ortakların yetki ve sorumluluklarının, birbirleriyle ilişkilerinin belirlenmesi
  • Anlaşılan ortaklık ilkeleri çerçevesinde Avukatlık Ortaklığı anlaşmasının  hazırlanması 
  • Büro ortaklarının yıllık değerlendirme kriterlerinin belirlenmesi. Ortakların da avukatlar gibi  yıllık olarak ortaklık puanı kazanarak kıdem alabileceği sistemin önerilmesi