Ana Sayfa \ Hizmetlerimiz \ Hukuk Bürosu Finans ve Bütçe Yönetimi

Hukuk Bürosu Finans ve Bütçe Yönetimi

Bütçe ve Genel Finansal Yönetime bakış açısı modern bir Finans Yöneticisinin işletmesine katma değer kazandırma ilkesiyle aynı olacaktır. Mevzuat ve kurallara uyumun kontrol edilmesinden çok iş süreçlerini geliştirmeye, büronun esas değer yaratma zincirine katkının artırılmasına yönelik bir çalışma yapılmaktadır. Mevzuat gereği muhasebe ilkelerine göre defter tutulması ve bilanço çıkarılmasında sorun olmamakla birlikte finansal verilerin yönetime karar vermede destek olacak şekilde üretilmesi ve yorumlanması her zaman daha zorlu ve çetin bir iş olmaktadır.

Finans yöneticilerinin en önemli görevlerinden birisi artık hukuk bürosunun tümünde  gelir ve gideri yaratan unsurlara hakim olmaları ve büronun finansal yönetiminin şirkete değer katacak (maliyet indirimleri önerileri, süreçlerin gelir ve gider açısından analizi) şekilde çalışmasının sağlanmasıdır.
Bu danışmanlık kapsamında finansal yönetimin büroya katkısını en fazlaya çıkartacak şekilde bir sistemin kurulmasında destek olunacaktır. 


Bütçe Yönetimi ve Genel Finansal Yönetim Danışmanlık Kapsamı

Aktivite Tabanlı Maliyet Yönetim Sistemi

 • Aktivite tabanlı maliyetlendirme sisteminin finansal sisteme uygulanıp uygulanamayacağını belirlemek
 • Aktivitelerin belirlenmesi
 • Aktivitelere atanacak kaynak maliyetlerinin belirlenmesi
 • Aktivite maliyet havuzlarının oluşturulması
 • Aktivite Maliyet Havuzunun maliyetlere atanması

Bütçe Yönetimi

 • Ortak giderlerin projelere veya aktivitelere nasıl tahsis edildiğinin incelenmesi. Maliyet sürücüleri ve maliyet havuzları yönteminin kullanılıp kullanılmadığını saptamak
 • Bütçedeki ana gelir ve gider kalemlerinin işletmenin süreçlerini yansıtıp yansıtmadığının kontrolü
 • Bütçedeki alt gider ve gelir kalemlerinin aktivite tabanlı mı yoksa sadece departmanlara tahsis edilmiş genel maliyetlerden mi oluşup oluşmadığının kontrolü
 • Bütçedeki maliyet kalemlerinin maliyet sürücüleriyle sebep sonuç ilişkisi kurulup kurulmadığının kontrolü
 • Finansal performans yönetim sisteminin Bütçe temel alınarak yapılıp yapılmadığının denetimi
 • Satış, gider, nakit akış, yatırım bütçeleri oluşturulduktan sonra pro forma bilanço’nun oluşturulması
 • Bütçe kontrol süreçlerinin incelenmesi. Hazırlanan bütçeye ne derecede uyulduğunun ölçümlenmesi
 • Statik Bütçe, Esnek Bütçe hazırlama ve yürütme ilkeleri

Finansal Operasyon Yönetimi

 • İşletmenin finansal operasyonlarının niteliğine göre parasal değer yaratan işlemlerin süreçlerin ortaya çıkarılması
 • Finans bölümünde gerçekleşen işlemlerin sistem analizinin yapılarak bu süreçlerin verimlilik ve etkinlik açısından geliştirilmesi
 • Finans bölümü organizasyonunun operasyonel gerekliliklere göre tasarlanması

Alacakların Yönetimi

 • Mevcut durumun analiz edilerek iyileştirme önerilerinin sunulması
 • Alacak yönetimi istenen nakit akışını sağlayabiliyor mu?
 • Alacaklar az sayıda müşteri yüzünden mi gecikiyor?
 • Alacaklar az sayıda finans çalışanı yüzünden mi gecikiyor?
 • Kredi ve indirim yüzdeleri ile alacaklarda iyileştirme imkanları kullanılabilir mi?
 • Alacakların takibi Finans bölümü tarafından nasıl gerçekleştiriliyor?

 Nakit Yönetimi

 • İşletmenin kısa ve orta vadeli mali yükümlülükleri, giderleri ile kısa ve orta vadeli nakit gelirlerinin hesaplanması. Kısa ve orta vadede nakit fazlası veya eksiğinin hesaplanması. Bu sonuçlara göre gerekli finansal önlemlerin alınması
 • Nakit gelirlerine göre gerekirse alacak yönetiminin sıkılaştırılarak eksik nakitin nasıl tamamlanabileceğinin ortaya çıkarılması (ağırlıklı alacaklandırma yöntemine göre müvekkillerin nakit gelirlerine katkısının ölçümlenmesi,vb.)
 • Farklı kurlarda çalışılıyorsa döviz kuru oynamalarını en aza indirecek şekilde gelir ve gider nakit akışındaki kurların birbirleriyle karşılıklı ayarlanması

Finansal Raporlama

 • Finansal raporlardan beklentilerin ortaya çıkarılması
 • Mevcut sistemin istenen finansal raporları üretip üretmediğinin incelenmesi
 • Finansal raporların yönetim destek sistemlerine katkısı olacak şekilde tasarımı

Gider Yönetimi

 • Bütçeye göre gider kontrolü
 • İşletme harcamalarının analizi
 • Finansal açıdan tedarikçi yönetiminin uygulanıp uygulanmadığının denetimi