Ana Sayfa \ Deneyimlerimiz

Deneyimlerimiz

Kurucu ortak Reşat Eraksoy, İzmir Bornova Anadolu Lisesi'ni bitirdikten sonra İTÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Daha sonra ABD’de New York Institute of Technology’de MBA eğitimini tamamladı. Mezun olduktan sonra Aselsan’da 4 yıla yakın çalışarak sivil ve askeri projelerde proje mühendisi olarak görev yaptı. Proje ekibiyle birlikte aldığı 2 adet patenti bulunmaktadır. Bu dönemde yabancı savunma sanayi firmalarıyla teklif yönetimi, projelendirme, fizibilite çalışmaları, lisans sözleşmesi çalışmalarında yer almıştır. ARGE yardımı için teklif dosyalarını hazırlamıştır.

Sonrasında İstanbul’da çalışma hayatına devam eden Reşat Eraksoy Çağrı Merkezi sektöründe yaklaşık 3 yıl kadar çalışmış ve bu dönemde Doğuş Otomotiv’in Çağrı Merkezi kuruluş projesinde yer almış ve daha sonra Turkcell bünyesindeki Global Bilgi Çağrı Merkezinde çalışmıştır.
Profesyonel yaşamdaki tecrübelerini eğitim ve danışmanlık alanında değerlendirmek isteyen Reşat Eraksoy, eğitmen ve danışman olarak 2004-2007 yılları arasında Türkiye’nin önde gelen firmalarından 500 kadar katılımcıya Stratejik Planlama, Bütçe Yönetimi ve Süreç Yönetimi eğitimleri verdi. Bu yıllar arasında PMP sertifikası sahibi olarak Proje Yönetim Metodları, MS Project ile Proje Yönetimi eğitim ve danışmanlık çalışmalarında bulundu.

2004 -  2006 yıllarında aralıklı olarak Hergüner Bilgen Özeke Avukatlık Ortaklığında Hukuk Bürosu yönetim danışmanlığı yaptı.
2007-2012 arasında Hergüner Bilgen Özeke Avukatlık Ortaklığı’nda 5 yıl süre ile Genel Müdürlük görevinde proje yönetimi ve süreç yönetimi metodlarını uygulayarak Büro genelinde bir yeniden yapılanma ve bununla birlikte yazılıma dönüşecek çok kapsamlı bir finans, iş geliştirme süreçleri analizini gerçekleştirdi. Aynı dönemde Hergüner Bilgen Özeke Hukuk Bürosunda özellikle teklif yönetimi, müvekkil ilişkileri yönetimi, bilgi yönetimi ve finansal süreçlerin yapılandırılması için çalıştı.
2012 başından itibaren yine danışmanlık sektörüne geri dönen Reşat Eraksoy Hukuk Bürosu Yönetimi alanında danışmanlık ve eğitim hizmeti vermeye başlamıştır.

Hukuk Bürosu Yönetimi Danışmanlık/Yönetim ve Eğitim Tecrübelerimiz:

Hergüner Bilgen Özeke Avukatlık Ortaklığı - İstanbul

2004 Ocak- 2004 Temmuz: Hukuk bürosunda iş süreçlerinin belirlenerek, süreçlerin, çalışma ilkelerinin ve genel politika ve prosedürlerin bir el kitabı haline getirilmesi çalışması yapıldı. Bu çalışma sonucunda bir hukuk bürosunun temel iş süreçleri ortaya çıkarıldı. Bu süreçlerin nasıl işlediği yazılı hale getirildi. İş süreçlerinin performans kriterleri belirlendi. Hukuk alanları çalışma grupları işleyişi gözden geçirilerek yeni bir çalışma yapısı önerildi. Büro işleyişi ve çalışma standartları bir el kitabı haline getirildi. Bu el kitabının bir intranet ortamına aktarılması için ön çalışmalar yapıldı.

2006 Eylül-2006 Aralık: 2004 yılındaki çalışmanın konusu olan El Kitabının güncellenme çalışmasına devam edildi. Ayrıca büronun bütçe yönetim sistemi oluşturuldu ve 2007 yılı bütçesi yapıldı.

2006 Aralık -2012 Ocak: Bu dönemde Hukuk bürosunda genel müdür olarak çalışıldı.  İş Geliştirme, tanıtım, insan kaynakları, finansal yönetim, bilgi işlem, bilgi yönetimi, sekreterya ve idari hizmetlerin verimli ve büro stratejisine destek olacak şekilde çalışması sağlandı. Büronun toplantı yönetimi, bilgi yönetimi, insan kaynakları ve kıdem yönetimi, finans ve teklif yönetimi süreçlerinin bir intranet ortamında yazılımının oluşturulmasında, sistem analizi ve genel kavramlarının belirlenmesi konularında çalışıldı 

2012 Ocak-2012 Eylül: İş Geliştirme ve tanıtım alanlarında danışmanlık yapıldı. Hedef sektörlerdeki müvekkil adaylarının incelenmesi, Türkiye'de yatırım yapabilecek yabancı yatırımcıların belirlenip bu firmalara sunulabilecek hukuk hizmetlerinin tanıtımı çalışmaları gerçekleştirildi. Müvekkil İlişkileri Yönetimi için kullanılabilecek CRM uygulamasının geliştirilmesi konusunda çalışıldı. Bilgi Yönetim sisteminin büroda uygulanması için ön çalışmalar yapıldı.

Bu dönemden sonra aralarında küçük, ortak ve büyük ölçekli Hukuk Bürolarının olduğu 30 kadar avukatlık bürosuna danışmanlık hizmeti verildi. Danışmanlık hizmetleri; tanıtım ve iş geliştirme faaliyetlerine destek, ortaklık yapısının kurulması, finansal yönetim sisteminin kurgulanması, iç işleyişe yönelik çalışmalarda danışmanlık ve insan kaynakları yönetimi alanına yoğunlaştı. 

Danışmanlık ve Eğitim çalışmalarımıza ara vermeksizin devam etmekteyiz.